VIZUALIZACE a řízení technologických procesů, rozhraní člověk-stroj HMI, sledování a archivaci trendů, aplikace pro výuku a laboratorní výzkum a mnoho dalšího.

Vytvoření řízení v PLC OMRON a vizualizace v programu GENESIS64 f. ICONICs sklářské pece ve sklárně RUCKL v Nižboru s f. DESKO a.s.

Vizualizační systém GENESIS64™ od firmy ICONICs patří mezi špičku v oboru, samozřejmě s odpovídající cenou.

Vytvoření řízení v PLC FATEK a vizualizace v programu TIRSnet f. CORAL sklářské pece ve sklárně ŽB sklo.

Systém TIRS.NET společnosti CORAL s.r.o. je profesionální intuitivní SCADA/HMI systém určený pro vytváření a provoz aplikací pro vizualizaci, monitorování a řízení libovolné připojené technologie (PLC automaty, měřiče, stroje, výrobní linky, atd.). Patří k těm vizualizačním systémům s příznivou cenou.
S tímto systémem jsem realizoval několik čistíren odpadních vod, řízení a sledování individuálních objektů.

Realizoval jsem vizualizace komorových pecí v systémech PROMOTIC a Control Web na přání zákazníka.